باتریسام جهت رفاه حال مشتریان و همکاران، شرایط گارانتی منعطفی را برای تمامی محصولات خود در نظر گرفته است تا خریداران عزیز، بر اساس شرایط خود، گارانتی محصول را انتخاب نمایند.

گارانتی ها شامل  400 روزه، 200 روزه و بدون گارانتی می باشند که بر اساس انتخاب خریدار، برای هر محصول قابل عرضه می باشد.

تمامی محصولات باتریسام دارای هولوگرام تاریخ دار می باشد که ملاک و شرط اصلی صحت گارانتی می باشد و تاریخ درج شده بر روی آن، زمان شروع گارانتی محسوب می گردد. با توجه به این موضوع از کندن یا مخدوش کردن این هولوگرام، به شدت خودداری نمایید تا گارانتی شما با مشکل مواحه نگردد.

شرایط گارانتی‌ باتری

گارانتی 400 روزه

موارد شامل گارانتی:
1- بادگردگی باتری
2- شارژ نشدن باتری
3- دشارژ سریع باتری
4- دیر شارژ شدن

موارد لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی باتری
2- پاره شدن فلت باتری
3- پاک شدن هولوگرام تاریخ دار روی باتری

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی:
1- شارژ نشدن باتری
2- دشارژ سریع باتری
3- دیر شارژ شدن

شرایط لغو گارانتی :
1- بادگردگی باتری
2- ایراد فیزیکی باتری
3- پاره شدن فلت باتری
4- پاک شدن هولوگرام تاریخ دار روی باتری

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

 

شرایط گارانتی‌ آداپتور

گارانتی 200روزه

موارد شامل گارانتی:
1- شارژ نکردن آداپتور
2- دیر شارژ کردن آداپتور

موارد لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی آداپتور
2- سوختگی آداپتور
3- مشاهده اعلائم تعمیر آداپتور
4- پاک شدن هولوگرام روی آداپتور

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

 

شرایط گارانتی کابل

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی :
1- شارژ نکردن کابل
2- دیر شارژ کردن کابل

شرایط لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی کابل
2- رشته رشته شدن کابل

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

 

شرایط گارانتی شارژر

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی :
1- شارژ نکردن کابل و شارژر
2- دیر شارژ کردن کابل و شارژر

شرایط لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی کابل و شارژر
2- رشته رشته شدن کابل و شارژر

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.